Zwiększenie plonu przy granicy pola z AutoTS

streubild_zats_a4_d2_20181105_rdax_170x90.jpg

System rozsiewu granicznego AutoTS pozwala użytkownikowi w sposób wyjątkowo niezawodny uzyskiwać stromo opadający obraz rozsiewu granicznego, a tym samym tworzyć optymalne warunki wzrostu roślin aż po same granice pola. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań rozsiewu granicznego możliwe jest osiąganie wyraźnie wyższych plonów.

Za pomocą mechanizmu rozsiewającego AutoTS możliwa jest automatyczna redukcja dawki nawozu przy rozsiewie granicznym. Zmiana dawki może odbywać się w dowolnie wybranych krokach procentowych. Ze względu na to, że obie tarcze rozsiewające mogą być obsługiwane wzajemnie niezależnie, można dokonywać zmian dawki po jednej lub po obu stronach.


System rozsiewu granicznego AutoTS (zielona linia)

  1. Krótsza łopatka powoduje ograniczenie zasięgu wyrzutu nawozu.
  2. Nawóz jest chroniony i optymalnie rozprowadzany aż do granicy pola.
  3. Ze względu na niższą prędkość wyrzutu nawozu jedynie nieliczne ziarna lądują poza granicą pola.


Konwencjonalne systemy rozsiewu granicznego (czerwona linia)

  1. Mechaniczne przekierowanie nawozu powoduje jego pękanie i wcześniejsze opadanie obok ścieżki technologicznej.
  2. W obszarze przygranicznym brakuje pokruszonego nawozu, przez co dochodzi do niedonawożenia.
  3. Nie wszystkie ziarna nawozu są mechanicznie przekierowywane, w związku z czym rozsiew wykracza daleko poza granice pola.

WindControl – cisza po naciśnięciu przycisku

WindControl pozwala permanentnie kontrolować i automatycznie kompensować obraz rozsiewu. Czujnik wiatru zamontowany na maszynie, przeprowadzający pomiary z wysoką częstotliwością, rejestruje zarówno prędkość wiatru, jak i jego kierunek i przekazuje te informacje do komputera roboczego.

Precyzyjne nawożenie mineralne

Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz wydajniejsze i precyzyjne maszyny i procesy.

Oblicz zwiększenie plonu: Z kalkulatorem rozsiewu granicznego AMAZONE

Za pomocą AutoTS w strefach granicznych można uzyskać zwiększenie plonu w wysokości ok. 17 procent w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Oblicz samodzielnie!

EasyCheck - Cyfrowe, mobilne stanowisko testowe w celu usprawnienia optymalizacji rozdziału poprzecznego

Precyzyjny rozsiew jeszcze prostszy!

Łatwa optymalizacja rozdziału poprzecznego z cyfrowym mobilnym stanowiskiem testowym. Wystarczy rozłożyć maty testowe, wysiać nawóz, sfotografować go smartfonem i przeprowadzić analizę rozdziału poprzecznego w aplikacji, aby otrzymać propozycję prawidłowego ustawienia siewu.