ZA-V Easy

ZA-V Easy (2) ZA-V_2700_profis_tronic_d0_kw_1104_d1_160519

Komfortowe elektryczne ustawianie i sterowanie

Elektryczny zespół obsługowy EasySet pozwala na wyjątkowo łatwą i komfortową obsługę ZA-V.

Przy pomocy komputera obsługowego EasySet można przez naciśnięcie przycisku wzajemnie niezależnie ustawiać oraz regulować podczas pracy zasuwy otworów roboczych z lewej i prawej strony. Umożliwia to również indywidualne dopasowanie dawki rozsiewu dla lewej i prawej strony.

Do obsługi Limitera V+ najpierw przyciskami „+/-” na komputerze obsługowym wybiera się żądaną głębokość opuszczania dla każdorazowego ustawienia. Aktywacja odbywa się wtedy przez specjalny przycisk Limitera. Zmiana funkcji Limitera, np. z rozsiewu krawędziowego na rozsiew graniczny lub przy rowach odbywa się przez przyciski „+/-”. Jeśli sytuacja tego wymaga można, np. podczas rozsiewu przy rowach, zredukować dawkę rozsiewu w kierunku granicy pola.

Ponieważ nie są wymagane żadne przyłącza hydrauliczne, rozsiewacz ZA-V Easy montuje i demontuje się znacznie szybciej. Aby użyć rozsiewacza do pracy wystarczy podłączyć do ciągnika 3-biegunowy kabel prądu oraz wałek przekaźnikowy.

WindControl – cisza po naciśnięciu przycisku

WindControl pozwala permanentnie kontrolować i automatycznie kompensować obraz rozsiewu. Czujnik wiatru zamontowany na maszynie, przeprowadzający pomiary z wysoką częstotliwością, rejestruje zarówno prędkość wiatru, jak i jego kierunek i przekazuje te informacje do komputera roboczego.

Precyzyjne nawożenie mineralne

Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz wydajniejsze i precyzyjne maszyny i procesy.

Oblicz zwiększenie plonu: Z kalkulatorem rozsiewu granicznego AMAZONE

Za pomocą AutoTS w strefach granicznych można uzyskać zwiększenie plonu w wysokości ok. 17 procent w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Oblicz samodzielnie!

AMAZONE EasyCheck

Precyzyjny rozsiew jeszcze prostszy!

Łatwa optymalizacja rozdziału poprzecznego z cyfrowym mobilnym stanowiskiem testowym. Wystarczy rozłożyć maty testowe, wysiać nawóz, sfotografować go smartfonem i przeprowadzić analizę rozdziału poprzecznego w aplikacji, aby otrzymać propozycję prawidłowego ustawienia siewu.