ZA-V_2000_Fendt_d0_kw_9593_d1_160524
ZA-V 2000

Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz bardziej precyzyjne maszyny i procesy. W obszarze techniki nawożenia, zwłaszcza w kontekście aktualnej dyskusji publicznej i politycznej ważne jest, aby nawozy były dozowane i rozdzielane bardzo dokładnie. Ponadto coraz częściej będziemy świadkami przejścia od aplikacji całopowierzchniowej do nawożenia specyficznego dla miejsca. Celem jest, aby dawka nawozu dostępna na hektar została dopasowana w sposób precyzyjny do potrzeb roślin. W strefach pola, w których spodziewany jest wysoki plon i w konsekwencji występuje odpowiednio duże zapotrzebowanie na nawóz, dawka jest większa, a tam, gdzie rośliny wymagają mniej nawozu, dawka jest mniejsza.

Dozowanie co do kilograma

Aktive_Duengerfuehrung_Schema_01_d1_181126
Aktywne rozsiewanie nawozu

Aby w rozsiewaczu nawozu ilość rozsiewu była monitorowana i regulowana w sposób ciągły, AMAZONE oferuje dla rozsiewaczy zawieszanych ZA-V i ZA-TS oraz dla rozsiewaczy zaczepianych ZG-TS odpowiednie wyposażenie w technikę ciągłego ważenia. Ważenie odbywa się z częstotliwością 200 Hz, a co 25 kg następuje kalibracja między wartością zadaną a uśrednioną wartością rzeczywistą. Jeżeli ze względu na zmieniające się właściwości nawozu wystąpią zmiany w przepływie, a wartość zadana i rzeczywista nie będą już sobie odpowiadać, wówczas pozycja zasuwy zostanie dopasowana automatycznie. W ten sposób można zagwarantować, że na całej powierzchni będzie aplikowana właściwa ilość rozsiewu. Dzięki technologii ważenia kierowca zawsze dokładnie wie, ile nawozu pozostało w zbiorniku.
Obok dokładności dozowania obecnie ogromną rolę odgrywa również wydajność i powiązana z nią maksymalna ilość rozsiewu. Dzięki zasuwie dozującej w ZA-TS lub ZG-TS można bezstopniowo nastawić przepływ od 3 kg/min a 650 kg/min. W ten sposób można uzyskać np. maksymalną ilość rozsiewu 500 kg/ha przy szerokości roboczej 36 m i prędkości jazdy 22 km/h. Stanowi to połączenie precyzji z maksymalną wydajnością.

Celowy rozdział ilości nawozu zależnie od potrzeb roślin

ZA-TS_3200_Claas_002_d1_150102
ZA-TS 3200

W miarę ograniczania maksymalnej ilości nawozu na hektar, w przyszłości coraz ważniejsze będzie, aby ilość nawozu była dopasowywana precyzyjnie do rośliny. Dzięki temu przy ograniczeniu całej ilości rozsiewu nawozu będzie można zabezpieczyć wysoki plon i odpowiednią jakość, jednocześnie dbając o środowisko. W tym celu należy regulować ilość rozsiewu nie na całe pole, ale indywidualnie na poszczególnych powierzchniach częściowych. Odbywa się to dzięki tzw. procedurom offline lub online. W procedurze online rozsiewacz nawozu jest połączony z czujnikiem, który znajduje się albo na przednim układzie hydraulicznym, albo na dachu ciągnika. Ten czujnik podczas rozsiewu analizuje zapotrzebowanie rośliny na nawóz i odpowiednio dopasowuje ilość rozsiewu. W procedurze offline przed rozpoczęciem pracy w systemie zarządzania gospodarstwem na podstawie różnych parametrów, takich jak np. karty plonów, karty gleb, bazy wiedzy itp. tworzone są karty aplikacyjne. Są one następnie przekazywane do terminala. Ilość rozsiewu dzięki dokładnemu określeniu pozycji przez GPS dopasowuje się dokładnie do obszaru częściowego. W ten sposób można nie tylko dopasować ilość rozsiewu w rozsiewaczu na całej szerokości roboczej, lecz też możliwe jest np. rozsiewanie innej ilości po lewej i prawej stronie rozsiewacza.
Aby ilość rozsiewu była nie tylko dokładnie planowana, ale też na bieżąco dokumentowana, można archiwizować dane w terminalu za pomocą tzw. funkcji Task Controller (również odniesieniu do powierzchni częściowych) i przesyłać je do oprogramowania zarządzającego gospodarstwem.

Prosta wymiana danych przez agrirouter

myAmaRouter-App_d0_20200120
Aplikacja myAmaRouter

Przy takim przesyłaniu danych między maszyną z systemem zarządzania szczególnie dobrze sprawdza się agrirouter. Agrirouter to uniwersalna platforma wymiany danych przeznaczona dla rolników i przedsiębiorstw usługowych, umożliwiająca połączenie maszyn i oprogramowania dla rolnictwa niezależnie od producenta. Każdy użytkownik może utworzyć własne konto agrirouter i indywidualnie zestawić przesyłane dane na podstawie posiadanych maszyn i systemów zarządzania. W centrum sterowania może on też zdefiniować trasy, którymi będą przesyłane jego dane. Użytkownik decyduje przy tym, którzy producenci, usługodawcy lub doradcy będą mieli dostęp do jego osobistych danych.
Z okazji targów Agritechnica 2019 firma AMAZONE udostępniła aplikację myAmaRouter dla telefonów i tabletów z systemami iOS lub Android. Ta aplikacja jest ogniwem łączącym terminal obsługowy ISOBUS AmaTron 4 oraz centrum danych. Poprzez skonfigurowanie hot spota na smartfonie można przesyłać dane takie jak dane zlecenia lub karty aplikacyjne z dowolnego systemu zarządzania gospodarstwem (FIMS) poprzez agrirouter za pośrednictwem aplikacji myAmaRouter do AmaTron 4 wyposażonego w moduł WiFi. I też odwrotnie – wykonywane zlecenia są zapisywane na AmaTron 4 i w celu udokumentowania przesyłane przez aplikację myAmaRouter do systemu zarządzania gospodarstwem.

Prawidłowy rozdział poprzeczny to podstawa

Querverteilung_ZA-TS_d0_20200120
Rozdział poprzeczny ZA-TS

Decydujące znaczenie ma nie tylko ilość rozsiewu, ale także prawidłowy rozdział poprzeczny na całej szerokości roboczej. Amazone w rozsiewaczach nawozu wykorzystuje przy tym trójkątne odwzorowanie rozsiewu z podwójnym nakładaniem. W ten sposób np. nawóz w systemie ścieżek technologicznych co 36 m może być wysiewany na szerokości 72 m, a więc aż do sąsiadujących ścieżek technologicznych. Przy tym strumienie rozsiewaczy nawozu Amazone są bardzo stabilne w obliczu czynników zewnętrznych.
Ze względu na to, jak ważny wpływ na rozdział poprzeczny mają właściwości nawozu, należy je sprawdzić w warunkach polowych. Rzeczywiste właściwości podczas rozsiewu mogą np. odbiegać od wartości uzyskanych teoretycznie wskutek określonych warunków przechowywania lub wilgotności.

Prosta kontrola rozdziału poprzecznego z Easy Check

ZG-TS10001-profis-pro_Claas_d0_kw_P4031376_d1_180626
EasyCheck

Na cyfrowym mobilnym stanowisku kontrolnym EasyCheck można sprawdzić rozdział poprzeczny nawozu bezpośrednio na polu w sposób szybki i prosty. To stanowisko kontrolne składa się z 16 mat gumowych do przechwytywania nawozu oraz aplikacji na smartfon. Szczególną zaletą jest łatwy transport mat, ponieważ mogą być one przewożone na rozsiewaczu lub ciągniku w sposób niezajmujący dużej ilości miejsca. Jedna osoba może przenieść jednocześnie wszystkie 16 mat i szybko rozłożyć je na polu. Maty te są rozkładane na ścieżce technologicznej i w określonych miejscach między ścieżkami. Następnie nawóz rozsiewany jest na powierzchni testowej, po czym wystarczy sfotografować maty smartfonem. Jeżeli rozdział poprzeczny okaże się nieprawidłowy, aplikacja zasugeruje operatorowi inne ustawienie rozsiewacza Amazone. Funkcja ta wchodzi w skład aplikacji „mySpreader”. Dzięki niej użytkownik może korzystać nie tylko z praktycznej funkcji EasyCheck, ale też znaleźć wszelkie informacje dotyczące ustawień dla najróżniejszych rozsiewanych materiałów. Ponadto aplikacja ta posiada funkcję EasyMix, za pomocą której można znaleźć optymalne ustawienia dla wszystkich mieszanek różnych nawozów. Wartości nastawcze w zależności od wyposażenia rozsiewacza można następnie wysłać bezpośrednio do maszyny poprzez Bluetooth, dzięki czemu rozsiewacz ustawi się automatycznie.

Ciągła kontrola rozdziału poprzecznego za pomocą ArgusTwin

ArgusTwin_14_Radarsensoren_d0_20200120
Czujniki radarowe ArgusTwin

Aby rozdział poprzeczny był kontrolowany również podczas całego procesu rozsiewu, można wyposażyć rozsiewacze ZA-TS i ZG-TS w system czujników ArgusTwin. Za pomocą ArgusTwin można kontrolować cały obszar rozsiewu po prawej i lewej stronie dzięki 14 czujnikom radarowym. W przypadku odchyleń od rozdziału poprzecznego korekty są wprowadzane automatycznie poprzez dopasowanie elektrycznego systemu dozowania. Może odbywać się to indywidualnie po każdej ze stron, dzięki czemu rozdział poprzeczny będzie idealnie dopasowany.

Doskonały rozdział poprzeczny w warunkach wiatru

ZA-TS_WindControl_d0_kw_PC122064_d1_181214
ZA-TS z WindControl

W przypadku bardzo wietrznych lokalizacji AMAZONE proponuje uzupełnienie systemu ArgusTwin w postaci WindControl. Wg prof. dr Karla Wilda z HTW Dresden, WindControl zapewnia ciągłe monitorowanie i kompensację wpływu wiatru na kształt strumienia rozsiewanego materiału dzięki czujnikowi wiatru. Czujnik wiatru zamontowany na maszynie rejestruje zarówno prędkość wiatru, jak i jego kierunek. Na podstawie tych danych w połączeniu z informacjami od systemu ArgusTwin, komputer maszyny określa wartości nastawcze systemu dozowania i prędkość obrotową tarcz rozsiewających. W ten sposób wpływ wiatru jest kompensowany automatycznie, przez co zapewniony jest optymalny rozdział poprzeczny.

Dokładne przełączanie na poprzeczniakach i na sekcjach szerokości

DynamicSpread_Presseinfo_de_20190827
DynamicSpread

Aby umożliwić dokładne przełączanie na klinach pola i poprzeczniakach, Amazone oferuje automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch dla rozsiewaczy nawozu, opryskiwaczy do ochrony roślin i siewników. Sekcje szerokości automatycznie włączają się lub wyłączają w zależności od pozycji. W zależności od typu i wyposażenia rozsiewacze nawozu Amazone mogą mieć do 128 sekcji szerokości. Należy podkreślić, że rozsiewacze Amazone przełączają sekcje szerokości na podstawie krzywej rozsiewu. Krzywa rozsiewu w strefach zewnętrznych nie kończy się na wysokości tarcz rozsiewających, ale w tych miejscach nawóz jest wyrzucany dalej do przodu. Gdy rozsiewacz najedzie na poprzeczniak, najpierw wyłączane są więc zewnętrzne sekcje szerokości, a następnie wewnętrzne, za rozsiewaczem. Przy opuszczaniu uwrocia najpierw wyłączane są zewnętrzne, a potem wewnętrzne sekcje szerokości. Przy przełączaniu na klinach pola sekcje szerokości można przełączać podobnie jak w przypadku opryskiwacza od zewnątrz do zewnątrz oraz od środka do drugiej strony. Dzięki automatycznemu przełączaniu sekcji szerokości w zależności od struktury powierzchniowej można zaoszczędzić od 5 do 10% nawozu. Oprócz tego plon w strefie poprzeczniaka i klinów będzie zdecydowanie bardziej równomierny. Można zapobiec łamaniu się łodyg wskutek przenawożenia.

HeadlandControl
HeadlandControl

Technika nawożenia

AMAZONE ma 100 lat doświadczenia w technice nawożenia, oferując obecnie cztery serie rozsiewaczy zawieszanych i dwie serie rozsiewaczy zaczepianych pozwalające dobrać właściwą maszynę dla każdego gospodarstwa.

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

ZA-TS Argus Twin

System ArgusTwin zapewnia ciągły, optymalny poprzeczny rozdział nawozu dzięki stałemu monitoringowi online i korekcie ustawienia systemu dozowania. Zwiększa to wydajność nawożenia i stanowi podstawę wprowadzania optymalizacji. System Argus do ustalania strefy rozsiewu bazuje na kontroli rozdziału poprzecznego opartej o technikę radaru, która jest całkowicie niezależna od kurzu oraz zanieczyszczeń i daje znakomite wyniki w praktyce.

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Rozsiewacz zawieszany ZA-TS

Mechanizm rozsiewu TS z nowo zintegrowanym, obsługiwanym elektromechanicznie systemem rozsiewu granicznego AutoTS: W celu przełączania między rozsiewem normalnym a granicznym uaktywniane są różne łopatki rozsiewające. Perfekcyjny obraz rozsiewu granicznego bez wymiany tarczy – obsługa z kabiny ciągnika podczas jazdy.

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Rozsiewacz zawieszany ZA-V

Rozsiewacz zawieszany ZA-V jest dostępny z pojemnością zbiornika od 1400 do 4200 l, a jego przewagą jest wysoka prędkość robocza do 30 km/h. Dzięki wysokiej wydajności do 390 kg/min i szerokości roboczej do 36 m osiąga on bardzo dużą wydajność

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Rozsiewacz zaczepiany ZG-TS 01

Dzięki nowym modelom ZG-TS 7501 i 10001 ze zbiornikami o rozmiarach 7500 l i 10 000 l AMAZONE wyznacza nowe standardy ciągnionych rozsiewaczy nawozu. Z jedyną w swoim rodzaju techniką ważenia ProfisPro.