Praktyczny test WindControl: Wydajność

Praktyczny test WindControl: Wydajność

Parametry brzegowe i rezultaty

windcontrol-ergebnis

  • Rozmiar pola 70 ha
  • Prędkości wiatru do 27 km/h
  • WindControl poprawia rozdział poprzeczny na 70% powierzchni*
  • Oznacza to zwiększenie plonu na poziomie 24 €/ha dzięki WindControl*

* wyniki oparte na długoletnich doświadczeniach
windcontrol-praxistest

Przykładowa uprawa:

  • Wielkość uprawy: 500ha
  • Ø plon pszenicy: 7,8 t/ha
  • Ø zysk: 280 euro/t

W sezonie na rozsiew wieje niemal bez przerwy. Na 70-hektarowym polu, podczas rozsiewu, zmierzone podmuchy wiatru dochodziły do 27 km/h. Średnia prędkość wiatru wyniosła 14 km/h. Podczas rozsiewu WindControl kompensował wpływ wiatru na 70% powierzchni, zapewniając w ten sposób optymalizację rozdziału poprzecznego o 5,6% punktów. Jedynie na 30% nie była potrzebna optymalizacja. W rezultacie poprawia się dostarczanie składników odżywczych i łany są bardziej jednolite. 

Na podstawie wieloletnich badań, których przedmiotem była zależność między rozmieszczeniem nawozów a wielkością plonu, można stwierdzić, że zysk może wynieść ~1,1% (Δ VK 5% = 1% wzrostu plonu). Przekłada się to na kwotę 24 euro/ha dzięki zastosowaniu WindControl. 

Symulacja bez WindControl

WindControl