15 mar 2021

Skuteczny rozsiew nawozu: Większe plony dzięki kalkulatorowi rozsiewu granicznego AMAZONE

Do pobierania pakietu dla mediów

Dla optymalnego ustawienia przy rozsiewie nawozu firma Amazone oferuje różne usługi i rozwiązania techniczne. Precyzyjny i dostosowany do potrzeb rozsiew odgrywa decydującą rolę w obniżaniu kosztów i w ochronie środowiska. Specjalnie do rozsiewu granicznego rozsiewacze nawozów Amazone wyposażone są w zintegrowany system rozsiewu granicznego AutoTS, który sprawdził się już ponad 10 000 razy. Za pomocą nowego kalkulatora rozsiewu granicznego można teraz określić dodatkowy plon dzięki systemowi AutoTS w porównaniu z tradycyjnymi systemami rozsiewu granicznego.

Firma Amazone oferuje usługę online w siedmiu różnych językach – kalkulator-rozsiewu-granicznego

Układy rozsiewu granicznego Amazone są nie tylko precyzyjne, ale również wygodne w obsłudze i uniwersalne. Dzięki systemowi AutoTS można z kabiny ciągnika wygodnie wybierać różne metody rozsiewu granicznego: krawędziowy, graniczny i przy rowach. W zależności od powierzchni granicznej stosowane są różne ustawienia:


Jeśli np. zasilane pole sąsiaduje z polem o podobnej uprawie, można zastosować 100% normy rozsiewu aż do krawędzi pola, stosując rozsiew krawędziowy.


Jeśli droga lub ścieżka publiczna znajduje się bezpośrednio na granicy pola, należy przełączyć się na rozsiew graniczny. Maksymalna odległość wyrzutu zostanie zredukowana do odległości do granicy pola. Zapobiega to przerzucaniu nawozu poza granicę.


Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów ornych znajdują się strumienie, rowy, otwarte zbiorniki wodne lub obszary objęte zarządzaniem ekologicznym, wymagana odległość od granicy pola jest utrzymywana przez ustawienie rozsiewu przy rowach. W ten sposób chronione jest środowisko naturalne, a jednocześnie osiągane są wysokie plony na powierzchniach granicznych. 

W ciągu kilku lat praktycznych prób firma Amazone intensywnie przetestowała system rozsiewu granicznego AutoTS. W badaniach polowych na dużą skalę tworzono sztuczne granice pól, aby zminimalizować wpływ czynników marginalnych, takich jak zacienienie, wieloletnie niedostateczne nawożenie lub rywalizacja o zasoby wodne ze strony żywopłotów i drzew. W tych badaniach system AutoTS został porównany z innymi konwencjonalnymi metodami rozsiewu granicznego w warunkach praktycznych, przy rozstawie ścieżek technologicznych wynoszącym 24 m i podziale dawki nawozu na trzy aplikacje. W każdej dawce zastosowano saletrę wapniowo-amonową.


Wyniki testów wskazują na istotną różnicę pomiędzy wariantami rozsiewu granicznego na zewnętrznych 5 metrach działek. Przy zastosowaniu konwencjonalnych metod rozsiewu granicznego na obszarze przygranicznym można było uzyskać średnie plony w wysokości około 68% plonu referencyjnego dla tego obszaru. W przypadku Amazone AutoTS w strefie granicznej uzyskano średni plon wynoszący około 85% plonu referencyjnego. Oznacza to, że średni dodatkowy wzrost plonu dzięki rozsiewaczom nawozów Amazone z systemem AutoTS wynosi około 17% w porównaniu z systemami konwencjonalnymi.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu rozsiewu granicznego już na kilku hektarach można uzyskać dodatkowy dochód w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Dzieje się tak, ponieważ: Im mniejsze lub bardziej kliniaste jest pole , tym większy staje się jego obszar graniczny. Dzięki możliwości dokumentowania plonów i przychodów dla różnych upraw, kalkulator rozsiewu granicznego Amazone może w bardzo przejrzysty sposób pokazać dodatkowe osiągane przychody. Poza wyższymi przychodami na obszarach granicznych, AutoTS przyczynia się również do zmniejszenia ilości nawozów stosowanych obok obszaru, chroniąc w ten sposób środowisko.