WindControl – cisza po naciśnięciu przycisku!

ZA-TS4200_Claas_d0_kw_P5201718

WindControl pozwala permanentnie kontrolować i automatycznie kompensować obraz rozsiewu. Czujnik wiatru zamontowany na maszynie, przeprowadzający pomiary z wysoką częstotliwością, rejestruje zarówno prędkość wiatru, jak i jego kierunek i przekazuje te informacje do komputera roboczego. Na podstawie tych danych oblicza on nowe wartości nastawcze dla systemu dozowania i prędkości obrotowej tarcz rozsiewających, które są dopasowywane automatycznie. Przy wietrze bocznym obroty tarczy od strony wiatru są podwyższane, a pozycja systemu dozowania przesuwana na zewnątrz. Równocześnie z drugiej strony maszyny obroty tarczy są redukowane a system dozowania obracany jest do środka. W ten sposób układ automatycznie przeciwdziała wpływowi wiatru, przywracając optymalny rozdział poprzeczny.

WindControl