AmaSelect – Elektryczna obsługa każdego rozpylacza z sekcjami szerokości co 50 cm

AmaSelect_Detail_IMG_5595_d1_150825_rdax_170x141.jpg

Nowoczesna technika aplikacji

Elektryczna obsługa każdego rozpylacza AmaSelect składa się z poczwórnego korpusu rozpylaczy z elektrycznym załączaniem i wyłączaniem oraz dodatkowego automatycznego wyboru rozpylacza. System oferuje obok włączania 50-cm sekcji szerokości, wykonywanego automatycznie przez GPS-Switch, także elektryczne przełączanie przez terminal obsługowy między zamontowanymi rozpylaczami. Poza tym istnieje możliwość przełączania względnie automatycznego dołączania rozpylaczy. Dzięki zaprogramowaniu optymalnego zakresu ciśnienia roboczego dla każdego rozpylacza. system na tej podstawie dokonuje automatycznego wyboru odpowiedniego rozpylacza z korpusu. Tym samym, przy wyjściu jednego z rozpylaczy z optymalnego zakresu ciśnienia następuje dołączenie drugiego rozpylacza albo przełączenie się na większy rozpylacz. Można skonfigurować dowolną ilość sekcji szerokości z równie dowolną ilością rozpylaczy. Dla rolników oraz firm usługowych pracujących na różnych systemach ścieżek technologicznych uzyskuje się łatwe dopasowanie przełączania rozpylaczy na aktualnej szerokości roboczej. AmaSelect jest seryjnie wyposażony w cyrkulację wysokiego ciśnienia DUS pro oraz indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED.


  1. Obudowa silnika
  2. Membrana przeciw kropleniu
  3. Zasilanie w prąd
  4. Uchwyt rozpylaczy
  5. Przewód oprysku