ContourControl – redukcja pionowych ruchów belki polowej

ContourControl_6_Ultraschallsensoren_d1_170829_rdax_170x95.jpg

Aktywne prowadzenie belki polowej ContourControl firmy AMAZONE jest całkowicie automatycznym systemem prowadzenia belek polowych o szerokości roboczej od 21 m. Wymóg maksymalnej precyzji podczas aplikacji jest spełniony dzięki najmniejszym odległościom od powierzchni docelowej, nawet przy dużych prędkościach i szerokościach roboczych. ContourControl można stosować z belką polo- wą Super-L w połączeniu z rozkładaniem belki Flex 1 lub Flex 2.

Podstawą nowego prowadzenia belki polowej jest szybko działający układ hydrauliczny i 4 czujniki lub – w połączeniu z rozkładaniem Flex 2 – nawet 6 czujników, które umożliwiają automatyczną zmianę geometrii belki.


Zalety ContourControl:

  • Optymalny rozkład poprzeczny
  • Precyzyjne, bardzo szybkie automatyczne sterowanie wysokością
  • Odstęp od powierzchni docelowej poniżej 50 cm – mniejsze znoszenie
  • Bardzo szybkie procesy składania
  • Najwyższa precyzja przy dużych prędkościach roboczych
  • Eleganckie prowadzenie belki przy dużych szerokościach roboczych


  1. Jednostronna zmiana geometrii belki, prawa strona (rozkładanie Flex 2)
  2. Obustronna zmiana geometrii belki (rozkładanie Flex 2)
  3. Obustronna zmiana geometrii belki (składanie Flex 2)