Elektryczne systemy obsługi każdego rozpylacza z rzeczywistym włączaniem sekcji szerokości co 50 cm

7-fach-Teilbreitenschaltung_24m-Gestaenge_5c_190213_Schraffur_staerker_1_rdax_170x95.jpg

Wiele znajdujących się na rynku opryskiwaczy dysponuje jeszcze dzisiaj klasyczną armaturą z sekcjami szerokości. Klasyczna szerokość sekcji wynosi często 3 do 5 m. Mniejsze szerokości sekcji ze względu na niedokładności ręcznego przełączania przez operatora. są najczęściej mało sensowne. Dzięki automatycznemu włączaniu sekcji szerokości z systemem Section Control możliwe jest jednak osiągnięcie wyjątkowo precyzyjnych punktów przełączania, co pozwala zaoszczędzić na cennych środkach ochrony rośliny przy jeszcze mniejszych sekcjach szerokości. AmaSwitch i AmaSelect to dwa bardzo precyzyjne rozwiązania firmy AMAZONE do przełączania sekcji szerokości co 50 cm.


Ważne ustalenia z analizy pola