Inteligentny system obrotu

Cayron_Streifenkoerper_d0_kw_0834_d1_1710051_kl_Z_rdax_170x84.jpg

Równoległoboczny system liniowania stanowi centralny podzespół i łączy ramę pługa z mechanizmem obrotowym. Inteligentna konstrukcja tego systemu jest istotna dla dokładnej i komfortowej możliwości ustawienia oraz niewielkiego zapotrzebowania na siłę pociągową oraz zawsze optymalny obraz pracy pługa.


  1. Siłownik liniowania
  2. Siłownik pierwszego korpusu
  3. Siłownik szerokości roboczej