przezroczysta głowica rozdzielająca

Klarsichtverteilerkopf_rdax_170x153.jpg

Przejrzysta głowica rozdzielająca służy do stałej kontroli funkcjonowania przepływu ziarna. Właśnie dlatego umieszczono ją poza zbiornikiem ziarna, w polu widzenia kierowcy.

W przypadku utworzenia ścieżek przejazdowych nasiona są odpowiednio redukowane za pomocą elektrycznego dozownika. Doprowadzanie nasion do redlic ścieżek technologicznych zostaje przerwane, gdy tylko silnik elektryczny zamknie odpowiednie rury prowadzące materiał siewny.