Przykrywanie siewu glebą zagarniaczem sprężynowym

Arbeitsablauf_Saat_DMC-Striegel_001_d1_190109_rdax_170x121.jpg

Zagarniacz sprężynowy wyrównuje powierzchnię. Pracuje bez zapychania się także przy dużych ilościach słomy. Indywidualnie uchylne i ułożyskowane elementy zagarniacza dostosowują się do nierówności gleby, przykrywając nasiona niezależnie od ilości słomy na powierzchni.