Segmentowa głowica rozdzielająca z elektrycznym rozłączaniem połówkowym

Segmentverteilerkopf mit elektrischer Halbseitenschaltung (1) Cirrus3003compact_d0_kw_DJI_0516_d1_171018

Segmentowa głowica rozdzielająca zapewnia siewnikowi pneumatycznemu dużą uniwersalność. Asymetryczne ścieżki technologiczne po jednej stronie maszyny można bez problemu realizować bez niepożądanego redukowania ilości wysiewu po drugiej stronie maszyny. Zastosowanie segmentowej głowicy dystrybutora umożliwia elektryczne przełączanie połówek maszyny. Układ rozłączania połówkowego znajduje się bezpośrednio w głowicy rozdzielającej. Funkcja Section Control, jak np. automatyczne przełączanie sekcji szerokości przez GPS-Switch AMAZONE, zapewnia znaczne oszczędności przy stosowaniu rozłączania połówkowego, gdyż dzięki temu unika się nakładek i omijaków.


Zalety: