Technika ważenia Profis – Zysk dzięki ważeniu!

AuF-6_Wiegerahmen_001_d0_20121217_ohne_Linien_rdax_170x236.jpg

Bez prób kręconych. Wprowadzić dawkę rozsiewu i jechać! Łatwiej już nie można.

System ważenia oferuje kontrolowany komfort i większe bezpieczeństwo. Za pomocą dwóch komór ważenia z częstotliwością 200 Hz ustalane są zróżnicowane właściwości nawozu – z wysoką dokładnością pomiaru. Porównywana jest automatycznie żądana i rzeczywista dawka rozsiewu. Rozpoznawane są odchylenia np. w wyniku różnego spływu niejednolitych nawozów mineralnych , przy czym rozsiewacz automatycznie, elektrycznie zmienia nastawy zasuw dozujących. Rozsiewane ilości nawozu są dokładnie dokumentowane w celu stworzenia bilansu składników odżywczych odnoszącego się do pola. Do wyważonego zaopatrzenia w składniki odżywcze, dawkę rozsiewu można zmieniać w terminalu ISOBUS odpowiednim przyciskiem.


  1. Rama wagi
  2. Łącznik poziomy
  3. Moduły wagowe