Układ kierowniczy-zarządzanie: Trzeba być zwrotnym, kompaktowym i elastycznym!

Lenkung-Management (4)

Praca bez stresu – również na poprzeczniaku

Pomimo wielkości pojazdu, minimalny promień skrętu opryskiwacza Pantera wynosi tylko 4,50 m przy skręcie wszystkimi kołami. Dzięki tej ogromnej zwrotności można w dużej mierze zoptymalizować wydajność powierzchniową, zwłaszcza na małych polach. Przełączanie między skrętem wszystkimi kołami i kołami przednimi, jak również korekta kierowania odbywa się za pomocą joysticka. Dzięki funkcji „kierowania jazdą ukosem” można pracować doskonale również na zboczu, utrzymując kierunek. W wilgotnych warunkach i na wrażliwych glebach, jazda z przesunięciem śladów w jeździe ukosem okazuje się decydującą zaletą.

Pantera potwierdza swoją inteligencję także na poprzeczniaku: Jeśli w terminalu pojazdu AmaDrive aktywowane jest zarządzanie poprzeczniakiem, to przy wyłączeniu opryskiwacza nastąpi automatyczne przełączenie na skręt wszystkimi kołami i podniesienie belki polowej. Przy włączeniu oprysku po nawrocie skręt przednimi kołami ponownie zapewnia perfekcyjne położenie belki polowej.