Więcej mocy! Redukcja szerokości roboczej

Catros_12003-2TS_d0_kw_0573_d1_150827_p501_kl_rdax_170x77.jpg

Na szczególnie twardej glebie, jak np. na poprzeczniakach można chwilowo zredukować szerokość roboczą do 7 m, poprawiając w ten sposób zagłębianie się talerzy w glebę.