ZA-V Profis z ramą wagi: Kto waży, wygrywa!

Wer wiegt gewinnt! (1) AuF-6_Wiegerahmen_001_d0_20121217

Żadnych kalibracji. Wprowadzić dawkę rozsiewu i jechać! Łatwiej już się nie da.

System ważenia dla ramy Super i Ultra oferuje kontrolowany komfort i większe bezpieczeństwo. Technika ważenia z częstotliwością 200 Hz ustala online zróżnicowane właściwości rozsiewowe nawozu – i czyni to z wysoką dokładnością pomiarów. Porównywana jest automatycznie żądana i rzeczywista dawka rozsiewu. Rozpoznawane są odchylenia np. w wyniku różnego spływu niejednolitych nawozów mineralnych , przy czym rozsiewacz automatycznie, elektrycznie zmienia nastawy zasuw dozujących. Rozsiewane ilości nawozu są dokładnie dokumentowane w celu stworzenia bilansu składników odżywczych odnoszącego się do pola. 

Do wyważonego zaopatrzenia w składniki odżywcze dawkę rozsiewu można zmienić przyciskiem w terminalu.


1. Rama wagi
2. Ułożone poziomo jarzmo pociągowe
3. Moduły wagowe