Zagarniacz – przykrycie redlin wysiewu

Exaktstriegel – Säfurche bedecken (1) AD-P3001_d0_kw_P9143579_d1_190128

Zagarniacz służy do przykrywania otwartych redlin wysiewu oraz do równania pola i pracuje bez zatorów nawet przy dużej ilości słomy. Indywidualnie uchylne i ułożyskowane elementy zagarniacza dostosowują się do nierówności gleby przykrywając nasiona niezależnie od ilości słomy na powierzchni.

Nacisk zagarniacza regulowany jest bez użycia narzędzi za pomocą rury regulacyjnej. Przy hydraulicznej zmianie nacisku zagarniacza wstępnie, sworzniami ustala się minimalną i maksymalną wartość nacisku. Dzięki temu podczas jazdy i za pomocą jednego zaworu sterującego, można zmieniać nacisk zagarniacza i redlic, dostosowując się do warunków glebowych.


  1. Hydrauliczna, centralna zmiana nacisku redlic
  2. Zagarniacz
  3. Hydrauliczna, centralna zmiana nacisku zagarniacza