Świadectwo zgodności DIN EN ISO 1090

Norma DIN EN 1090 reguluje m.in. zasady przyznawania świadectwa zgodności oraz wewnątrzzakładowej kontroli produkcji elementów stalowych i aluminiowych.

Spawanie jest jedną z podstawowych kompetencji firmy AMAZONE. Dzięki certyfikacji zgodnie z ISO 1090 chcemy dalej rozwijać te kompetencje i stale podnosić jakość naszych produktów oraz związanych z nimi procesów.