Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy „AMAZONE-ZA”

Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy „AMAZONE-ZA”

Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy „AMAZONE-ZA”

  • Założenie firmy AMAZONE przez Heinricha Dreyera
Heinrich Dreyer