Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu o szerokości roboczej do 36 m „AMAZONE ZA-M”

Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu o szerokości roboczej do 36 m „AMAZONE ZA-M”

Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu o szerokości roboczej do 36 m „AMAZONE ZA-M”

  • Założenie firmy AMAZONE przez Heinricha Dreyera
Heinrich Dreyer