Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu z wymiennymi tarczami (24 m szerokości roboczej) „AMAZONE ZA-U”

Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu z wymiennymi tarczami (24 m szerokości roboczej) „AMAZONE ZA-U”

Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu z wymiennymi tarczami (24 m szerokości roboczej) „AMAZONE ZA-U”

  • Założenie firmy AMAZONE przez Heinricha Dreyera
Heinrich Dreyer