Umiejętne rozsiewanie nawozu

Indywidualne właściwości rozsiewowe nawozu mają duży wpływ na jego rozdział poprzeczny i dawki rozsiewu. Dla nawozów dostępnych w handlu AMAZONE ustala dane dotyczące nastaw różnych rozsiewaczy nawozów korzystając z hali badawczej AMAZONE. Takie dane można uzyskać również przez internet w banku danych AMAZONE dotyczącym nawozów.

Przede wszystkim dla nawozów, których pochodzenie i właściwości są nieznane, istnieje "Serwis nawozowy AMAZONE". ten "Serwis nawozowy AMAZONE" ustala indywidualne właściwości rozsiewowe każdego nawozu w oparciu o ważącą 3 kg próbkę nawozu i podaje zalecenia dotyczące nastaw dla żądanej przez rolnika szerokości roboczej.

Więcej możliwości daje "rzenośne stanowisko pomiarowe". Z jego pomocą można skontrolować poprzeczny rozdział nawozu bezpośrednio na polu. Więcej informacji na temat "Umiejętnego rozsiewania nawozu" znajduje się w arkuszu informacyjnym do pobrania