GPS ScenarioControl z wyróżnieniem FARM MACHINE 2023

Do pobierania pakietu dla mediów

GPS-ScenarioControl_AmaTron4_AmaTronTwin_20190711_Neuheit_Terminal-Erweiterung_d0_cw_IMG_1645_d1_211124_SIMA
Z GPS ScenarioControl można korzystać w połączeniu z terminalem obsługowym ISOBUS AmaTron 4 oraz aplikacją AmaTron Twin.

Nowe oprogramowanie terminala AMAZONE GPS ScenarioControl do automatyzacji skomplikowanych procesów przełączania otrzymało nagrodę „FARM MACHINE 2023” podczas targów SIMA 2022 w Paryżu. To cenne wyróżnienie z branży maszyn rolniczych jest przyznawane przez międzynarodowe jury złożone z dziennikarzy prasy fachowej. AMAZONE ze swoim GPS ScenarioControl odniósł zwycięstwo w kategorii oprogramowania. 

Precyzyjne i odpowiadające zapotrzebowaniu dozowanie nawozów mineralnych odgrywa decydującą rolę w ograniczeniu kosztów oraz pozwala jednocześnie oszczędzać zasoby. W tym procesie wykorzystywane są różne metody rozsiewu granicznego, umożliwiające wykonanie tego zabiegu zgodnie z przepisami. Dzięki systemowi GPS ScenarioControl niektóre funkcje rozsiewaczy nawozu AMAZONE są automatyzowane na podstawie wcześniej zarejestrowanego scenariusza, przez co można zapobiec błędom w obsłudze podczas kolejnych aplikacji. 

Problem: Błędy w przypadku zmiany kierowców 

Podczas rozsiewania nawozu kierowca musi jednocześnie wykonywać różne zadania. Z jednej strony musi dbać o optymalny rozdział poprzeczny nawozu oraz o to, aby był on dozowany w sposób celowy. Z drugiej strony musi pilnować, aby przy rowach, drogach lub miedzach była stosowana odpowiednia metoda rozsiewu granicznego, co jest warunkiem precyzyjnego i zgodnego z prawem nawożenia. W przypadku zmiany kierowców często występują tu błędy, ponieważ określone metody rozsiewu granicznego nie są włączane lub wyłączane w odpowiednim miejscu. Również braki wiedzy u kierowcy mogą spowodować, że nawóz będzie rozsiewany niezgodnie z przepisami. Pracownicy muszą często zwracać się do przełożonych ze swoimi wątpliwościami, co kosztuje cenny czas. 

Rejestrowanie i zapisywanie właściwej strategii jazdy

Przy pierwszym przejeździe rozsiewaczem przez pole doświadczony kierownik gospodarstwa może np. zarejestrować w systemie GPS Scenario-Control wszystkie punkty przełączania, jak również trasy i kierunki przejazdów. Odbywa się to automatycznie po naciśnięciu przycisku Record. Punkty przełączania są w sposób przejrzysty zaznaczane na mapie, a kierunki jazdy są sygnalizowane strzałkami kierunkowymi. W rozsiewaczach istotne są tryby rozsiewania granicznego, przy rowach i miedzach, jak również jednostronne rozsiewanie do wewnętrznej strony pola na poprzeczniakach (HeadlandControl). GPS ScenarioControl jest zintegrowany w terminalu obsługowym ISOBUS AmaTron 4. Może on być wizualizowany i obsługiwany poprzez rozszerzenie wyświetlacza AmaTron Twin.

aufzeichnung-szenario
Rejestrowanie scenariusza: funkcja HeadlandControl wspomagana geolokalizacją. Po lewej: Widok menu obsługi maszyny w AmaTron 4 Po prawej: Widok GPS ScenarioControl w aplikacji AmaTron Twin

Automatyzacja skomplikowanych procesów przełączania i odciążenie kierowcy 

GPS-ScenarioControl_AmaTronTwin_d0_002_d1_211124_SIMA
Pole z kompletnie zaplanowaną trasą i scenariuszami z zapisaną geolokalizacją. Za każdym punktem przełączenia zapisane są aktywne funkcje maszyny.

W kolejnej aplikacji kierowca aktywuje tylko wcześniej zarejestrowany scenariusz, a rozsiewacz automatycznie realizuje zapisane procesy przełączania. GPS ScenarioControl umożliwia precyzyjne i oszczędzające zasoby zastosowanie nawozu, ponieważ różne metody rozsiewu granicznego są aktywowane w odpowiednich miejscach. W ten sposób nawet przy zmieniających się kierowcach można zagwarantować, że nawóz będzie rozsiewany prawidłowo i zgodnie z prawem. Oprócz tego kierowca może orientować się według wcześniej zarejestrowanej, zoptymalizowanej trasy przejazdu. Ogranicza to niepotrzebne jałowe przejazdy oraz niszczenie roślin wskutek błędnych skrętów w ścieżki technologiczne. GPS ScenarioControl odciąża kierowcę dzięki temu, że nie musi się martwić o różne operacje i zadania kontrolne. W sezonie nawożenia można bezproblemowo zlecać pracę różnym kierowcom. Kierowca i przełożony nie muszą stale uzgadniać stosowanej metody nawożenia, przez co praca przebiega sprawniej. W ten sposób GPS ScenarioControl również w firmach usługowych przekłada się na oszczędność czasu oraz większy komfort i bezpieczeństwo. 

GPS ScenarioControl w przyszłości będzie dostępny też w innych maszynach AMAZONE z ISOBUS. Z funkcji tras można korzystać również przy ochronie roślin maszynami AMAZONE. Także i w tym przypadku znacznie ułatwia ona pracę.

Zalety systemu:

 • Zawsze identyczne procesy przełączania przy różnych parametrach nawożenia 
  • Ułatwienie pracy dzięki odtwarzaniu zarejestrowanego wcześniej scenariusza
  • Zapobieganie błędom w obsłudze 
  • Zoptymalizowane zastosowanie nawozu i oszczędność zasobów
  • Zagwarantowanie dozowania nawozu zgodnie z prawem
  • Prawidłowe zastosowanie w złych warunkach widoczności, np. ciemności lub mgle
 • Zawsze te same ścieżki przejazdu na danej powierzchni
  • Możliwość zatrudnienia kierowców, którzy nie znają terenu
  • Wsparcie dla niedoświadczonych kierowców
  • Odciążenie kierowcy
  • Zapobieganie niszczeniu roślin wskutek niewłaściwego skręcania w ścieżki technologiczne