20 sie 2021

Nowy talerz X-Cutter do bardzo płytkiej uprawy gleby

Do pobierania pakietu dla mediów
Amazone rozszerza wybór narzędzi roboczych do kompaktowej brony talerzowej Catros o nowy talerz X-Cutter. Specjalny talerz o falistym profilu służy do bardzo płytkiej uprawy gleby. Specjalny kształt talerza zapewnia intensywne cięcie na całej powierzchni i zapewnia intensywne mieszanie blisko powierzchni, co przyspiesza rozkład. Zapewnia to optymalne warunki dla następnej uprawy.

Bardzo płytka uprawa gleby odgrywa coraz ważniejszą rolę w dobrym zarządzaniu bilansem wodnym gleby. Szczególnie w gorące i suche lata, mała głębokość uprawy zmniejsza parowanie cennej wody z gleby. Przemieszczana jest znacznie mniejsza ilość gleby niż w przypadku innych talerzy, które pracują na całej powierzchni tylko na większych głębokościach.

Ponadto rosną wymagania w zakresie higieny pola. Po zbiorach glebę należy uprawiać tylko bardzo płytko, aby samosiewy zbóż, rzepaku i nasiona chwastów nie zostały zakopane głęboko, lecz znajdowały się w bardzo płytko w uprawianych miejscach. Nasiona te mają więc bardzo dobre warunki do kiełkowania. Przy drugiej uprawie mechanicznie usuwane są niepożądane rośliny, aby uzyskać czyste pole pod następną uprawę.

Nawet na wysokich poplonach talerz X-Cutter doskonale radzi sobie z cięciem na całej powierzchni. Optymalne rozdrabnianie na niewielkiej głębokości roboczej w połączeniu z intensywnie pracującymi mikroorganizmami w wierzchniej warstwie gleby sprzyja szybszemu rozkładowi poplonów.

Nowy talerz X-Cutter o średnicy 480 mm zapewnia wysoką prędkość obwodową i pracuje optymalnie na głębokości roboczej od 2 do 8 cm. Dzięki specjalnemu falistemu profilowi talerze osiągają przy bardzo małej głębokości roboczej całopowierzchniową uprawę na całej szerokości roboczej. Talerz X-Cutter wyróżnia się również łatwością uciągu. Nowe specjalne narzędzie jest dostępne jako opcja dla nowych zamówień lub jako doposażenie do różnych modeli z serii kompaktowych bron talerzowych Catros+ i CatrosXL.

Nowością w ofercie Amazone jest również przedni wał nożowy. Kombinacja Catros z talerzem X-Cutter i wałem nożowym pozwala na uzyskanie wielowymiarowego obrazu cięcia i tym samym zwiększa intensywność rozdrabniania ścierniska, słomy i międzyplonów w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Sprzyja to dodatkowo procesowi rozkładu i ogranicza przenoszenie chorób na kolejne uprawy.