12 wrz 2023

CurveControl dla rozsiewaczy odśrodkowych AMAZONE

Do pobierania pakietu dla mediów

Precyzyjna aplikacja nawozu również na zakrętach

silver-2023

CurveControl w rozsiewaczach odśrodkowych podczas jazdy po łukach dopasowuje rozdział poprzeczny do różnej prędkości na zakręcie i koryguje wychylenie obrazu rozsiewu. Rezultat to bardziej równomierny łan, uniknięcie niepożądanego przenawożenia wewnątrz zakrętów oraz zapobieganie rozsiewaniu nawozu poza granicą pola.

Każde pole ma obszary, w których konieczny jest rozsiew graniczny i na łukach
Każde pole ma obszary, w których konieczny jest rozsiew graniczny i na łukach

Wpływ jazdy po łukach na rozdział nawozu

Wpływ jazdy po łukach na rozdział nawozu

 1. Błędy w aplikacji poza granicą pola
 2. Przenawożenie w wyniku wielokrotnych nakładek
 3. Niedonawożenie w wyniku przesunięcia obrazu rozsiewu

Wyzwanie: kompleksowe współzależności

W przypadku opryskiwaczy polowych temat kompensacji na zakrętach został już kompleksowo opracowany przez AMAZONE. Jednak belka polowa opryskiwacza znajduje się zaraz za fizycznym punktem obrotu maszyny. Dlatego w celu kompensacji na zakrętach wystarczy dopasować dawkę oprysku w obrębie belki polowej. 

W przypadku rozsiewacza odśrodkowego odległość wyrzutu sięga podwójnej wartości szerokości roboczej, a miejsce aplikacji w zależności od gatunku nawozu może leżeć nawet wiele metrów za układem rozsiewu maszyny. Dodatkowo wachlarz rozsiewu na nerkowaty kształt.

Wszystko to wymaga dokładnej znajomości sposobu działania układu rozsiewu przy zastosowaniu różnych nawozów oraz odpowiednio kompleksowej realizacji algorytmu regulacji. Dlatego funkcja CurveControl w rozsiewaczu nawozu wymaga wyjątkowo zaawansowanego stopnia innowacji i złożoności.

Widok GPS na zakręcie bez CurveControl.
Widok GPS na zakręcie bez CurveControl. Wachlarz rozsiewu ciągnie się wiele metrów za ciągnikiem, przy czym występują niepożądane ruchy wahadłowe.

Doskonałe rozdzielanie nawozu dzięki CurveControl

Doskonałe rozdzielanie nawozu dzięki CurveControl

 1. Wachlarz rozsiewu jest prowadzony wzdłuż zakrętu
 2. Żadnego nawożenia poza granicą pola

Skutek: Nieprawidłowa aplikacja wskutek ruchu na zakrętach

Dotychczasowa technologia stosowana w nowoczesnych rozsiewaczach odśrodkowych miała tę wagę, że podczas jazdy na zakrętach wskutek różnicy prędkości w obrębie szerokości roboczej występują obszary przenawożone lub niedonawożone. Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony wskutek połączenia efektu jazdy naprzód oraz przesunięcia obrazu rozsiewu wynikającego z kąta skrętu. Wskutek tego w niektórych obszarach w wyniku wielokrotnego nakładania się powstają wyraźnie przenawożone obszary, a w innych miejscach nawóz w ogóle nie jest rozdzielany. 

Wychylenie wachlarza rozsiewu przy granicy pola powoduje też aplikację nawozu poza pole. Jest to efekt, któremu należy za wszelką cenę zapobiegać ze względu na ochronę zasobów i obowiązujące przepisy.

Doskonałe rozdzielanie nawozu na zakrętach 

CurveControl z perspektywy ekologicznej i ekonomicznej zapobiega niepożądanemu niedonawożeniu lub przenawożeniu, minimalizując ryzyko wymywania substancji odżywczych do wód gruntowych. Ponadto funkcja CurveControl zapobiega błędom w aplikacji poza granicą pola podczas jazdy na zakrętach. Funkcja CurveControl w połączeniu z istniejącymi wcześniej rozwiązaniami, takimi jak ArgusTwin, WindControl oraz przełączanie sekcji szerokości, pozwala dodatkowo zoptymalizować zużycie nawozów mineralnych. 

Podsumowując, CurveControl zamyka ważną i często niedocenianą lukę, umożliwiając równomierny rozdział nawozu we wszystkich strefach pola. Jest to nie tylko decydujący czynnik przyczyniający się nie tylko do ochrony środowiska, ale także do poprawy wyników ekonomicznych gospodarstwa podczas każdej aplikacji.

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

 • Ochrona środowiska
  Brak błędów w aplikacji na zakrętach
 • Oszczędność zasobów
  Optymalne wykorzystanie dostępnego nawozu
 • Ekonomiczność
  Równomierny łan we wszystkich miejscach na polu