12 wrz 2023

FertiSpot dla siewnika punktowego Precea

Do pobierania pakietu dla mediów

Punktowa aplikacja nawozu:
Teraz też z synchronizacją pomiędzy między nasionami i dla wszystkich typów maszyn Precea

Precea 6000-2FCC z dozownikiem FertiSpot umożliwiającym porcjowanie aplikowanego nawozu.
Precea 6000-2FCC z dozownikiem FertiSpot umożliwiającym porcjowanie aplikowanego nawozu. Nawóz transportowany jest ze zbiornika przedniego FTender 2200 do tyłu maszyny i jest tam porcjowany.

System FertiSpot umożliwia punktowe dozowanie nawozu pod nasionami. Ze względu na przepisy prawne ograniczające ilość stosowanych nawozów, prawdziwym wyzwaniem jest coraz bardziej optymalne zastosowanie nawozów. Skłoniło to AMAZONE do ciągłego udoskonalania systemu FertiSpot. AMAZONE prezentuje na targach Agritechnica 2023 FertiSpor z dodatkową opcją pozwalającą umieszczać porcje nawozu w sposób zsynchronizowany pomiędzy nasionami.

W 2019 roku firma AMAZONE zaprezentowała system FertiSpot pozwalający odkładać nawóz pod rośliną. System pozwala maksymalnie wydajnie dozować nawóz, zwłaszcza podczas siewu kukurydzy. Ze względu na rozpowszechnienie się siewu punktowego również w innych uprawach firma AMAZONE dalej udoskonaliła system FertiSpot. Dzięki temu, że porcja nawozu może być teraz umieszczana w sposób zsynchronizowany między nasionami, system umożliwia uzyskanie dużych koncentracji nawozu, chroniąc jednocześnie wrażliwe uprawy przed wypaleniem. Procedura ta ma zalety zwłaszcza w przypadku upraw takich jak burak cukrowy. Tam, gdzie gleba jest bardzo sucha, aplikacja między nasionami może być korzystna w przypadku wszystkich upraw. Jeżeli nawóz zostanie umieszczony zbyt blisko nasion, zabiera on roślinom niezbędną wilgoć, co może powodować wyschnięcie materiału siewnego lub ich niedostateczne zaopatrzenie w wodę.

Budowa FertiSpot z nawozem granulowanym

Centaya 4000-C Special z podwójnym zbiornikiem dzielonym 70:30. W ten sposób można oddzielnie dozować dwa różne materiały.

Budowa systemu FertiSpot – informacje ogólne

 1. Zbiornik nawozu: Zapas nawozu pod korzeń
 2. Dozownik: Dozowanie ilościowe nawozu
 3. Zespół porcjowania: Porcjowanie nawozu
 4. Redlica nawozowa: Wprowadzenie nawozu do gleby

Siewnik punktowy Precea z FertiSpot dla nawozu granulowanego podobnie jak klasyczny siewnik punktowy jest wyposażony w zbiornik nawozu i system jego dozowania. System dozowania pozwala wyregulować niezbędną dawkę na hektar. Może ona być także zmienna dzięki kartom aplikacyjnym. System przełączania podczas nawożenia za pomocą funkcji Section Control na klinach pola i ukośnych poprzeczniakach pozwala wyłączać nawóz w poszczególnych rzędach.

Nawóz FertiSpot pod rośliną
Nawóz FertiSpot pod rośliną

Nawóz FertiSpot między roślinami
Nawóz FertiSpot między roślinami

 
Nawóz mineralny z dozownika nawozu dostaje się do mechanizmu porcjowania FertiSpot. Strumień nawozu doprowadzany w sposób ciągły i gromadzony przez szybkobieżne skrzydła porcjujące, opuszcza zespół porcjowania jako jedna partia, która następnie jest przekazywana do redlicy nawozowej. Sterowanie zespołu porcjowania i wysiew ziarna są zsynchronizowane. Regulację zapewnia układ sterowania ISOBUS siewnika Precea. Dzięki udoskonaleniom FertiSpot nawóz nadal może być odkładany jako porcja bezpośrednio pod roślinę, albo również jako porcja między ziarnami. Na sterowniku ISOBUS operator ciągnika może podać, gdzie dokładnie ma się znaleźć porcja nawozu. W przypadku dalszych udoskonaleń dozownika FertiSpot możliwe jest przesunięcie porcji nawozu. Na sterowniku ISOBUS operator ciągnika może teraz zdefiniować, gdzie dokładnie ma znajdować się porcja nawozu – pod ziarnem lub ewentualnie między dwoma wysianymi ziarnami. Ponadto za pomocą FertiSpot możliwa jest również aplikacja pasowa. Specjalna konstrukcja w zależności od specyfikacji maszyny pozwala wysiać normy do 250 kg na hektar, niezależnie od gatunku nawozu.

Nowość na targach Agritechnica 2023 – AMAZONE: FertiSpot dla siewnika punktowego Precea
 1. Nawóz przekazywany jest od góry do zespołu porcjowania. Wąż jest połączony z klasycznym dozownikiem.
 2. Skrzydło porcjujące obraca się szybciej od ruchu wprowadzanych nasion i jest napędzane przez silnik elektryczny z prędkością obrotową dopasowaną do prędkości systemu rozdzielania.
 3. Podczas każdego obrotu skrzydła dozującego ziarna są zbierane w porcje. Powstaje ich kompaktowa porcja.
 4. Ziarna opuszczają zespół porcjowania i są odprowadzane w kierunku redlicy.

Przełączanie dozowania między rozsiewem punktowym a pasowym odbywa się na AmaTron 4.
FertiSpot jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ISOBUS siewnika Precea. Przełączanie dozowania między rozsiewem punktowym a pasowym odbywa się na AmaTron 4.YT-Thumb-FertiSpot

Nawóz jest dozowany tylko tam, gdzie jest bezpośrednio dostępny dla rośliny.
Porcjowane dozowanie nawozu 5 cm obok i 5 cm pod ziarnem kukurydzy. Nawóz jest dozowany tylko tam, gdzie jest bezpośrednio dostępny dla rośliny.


Lepsze wykorzystanie nawozu przez rośliny

Celowe umieszczenie nawozu w obszarze nasion prowadzi do znacznie lepszego wykorzystania substancji odżywczych, ponieważ zwiększa się dostępność dla rośliny. Większa dostępność poprzez aplikację punktową umożliwia redukcję całkowitej ilości nawozu na hektar. Zgodnie z badaniami politechniki w Kolonii (TH Köln) prognozowane są oszczędności nawozu wynoszące 25% przy tym samym poziomie plonu.
Obok pozytywnych efektów w zakresie ochrony środowiska można też mówić o zaletach dla samego gospodarstwa i warunków pracy. Oprócz bezpośrednich oszczędności dzięki ograniczeniom nakładów na nawóz na hektar, można dodatkowo oszczędzić dzięki wyższej wydajności siewu przy ograniczeniu przerw na napełnianie do 25%. W regionach, w których prowadzona jest intensywna hodowla, oszczędności w wykorzystaniu nawozu mineralnego pozwalają lepiej wykorzystać powstający w gospodarstwie nawóz naturalny.

Wysokie oszczędności nawozu pozwalają nie tylko rolnikom uzyskać wartość dodaną. Również usługodawcy mogą zaoszczędzić czas i środki, ponieważ dzięki ograniczeniu przestojów na napełnianie nawozem uzyskują lepszą wydajność. Na ograniczeniu i bardziej efektywnym wykorzystaniu nawozu może skorzystać również środowisko.
Dalszy rozwój systemu FertiSpot umożliwił jego wykorzystanie w różnych uprawach. Dzięki zmiennej aplikacji pomiędzy ziarnami można umieścić porcję nawozu również w przypadku bardziej wrażliwych upraw. Rośliny takie jak rzepak i buraki cukrowe, które są bardziej wrażliwe na nawóz zostają wtedy zaopatrzone w jego optymalną, mniejszą dawkę. 

Wykres aplikacji punktowej
Zgodnie z wykresem przy aplikacji punktowej z jednoczesnym ograniczeniem ilości nawozu pod korzeń o 25% uzyskuje się ten sam poziom plonów, co w przypadku tradycyjnej aplikacji pasowej.

Porównanie różnicy przychodów i kosztów zmiennych pomiędzy aplikacją pasową
Porównanie różnicy przychodów i kosztów zmiennych pomiędzy aplikacją pasową nawozu ze 100% ilości nawozu a aplikacją punktową z 75% ilości nawozu.


Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

 • FertiSpot pozwala wyraźnie ograniczyć ilość nawozu, co wpływa korzystnie na środowisko
 • Zalety ograniczenia ilości nawozu:
  • Rolnik: niższe koszty nawozów
  • Usługodawcy: wyższa wydajność dzięki krótszym czasom wymiany