12 wrz 2023

Nowy zaczepiany zestaw uprawowo-siewny Cirrus 9004-2C Grand

Do pobierania pakietu dla mediów

Zestaw uprawowo-siewny dla dużych gospodarstw i przedsiębiorstw usługowych 

Nowy zaczepiany zestaw uprawowo-siewny Cirrus 04 Precyzja – Elastyczność – Wydajność
Nowy zaczepiany zestaw uprawowo-siewny Cirrus 04 Precyzja – Elastyczność – Wydajność

Nowy zestaw uprawowo-siewny Cirrus 9004-2C Grand uzupełnia ofertę AMAZONE dla dużych gospodarstw rolnych. Maszyna jest dostępna w szerokości roboczej 9 m i z rozstawem rzędów 16,6 cm. 

Maszyna od razu zwraca na siebie uwagę niebanalnym designem. Wzrok przyciąga szczególnie duży zbiornik ziarna oraz jedyny w swoim rodzaju kształt głowicy rozdzielającej.

Maszyna ta została opracowana, aby odpowiedzieć na aktualne, ale i przyszłe wyzwania w rolnictwie i jest synonimem precyzyjnej, elastycznej i wydajnej pracy. Toruję ona drogę ku rolnictwu przyszłości dzięki możliwościom łatwego dostosowania do różnych koncepcji uprawy. 

Rozwiązania dla efektywnego gospodarowania

YT-Thumb-Anhängesäkombination-Cirrus-9004-2C-Grand

Standardowo siewnik Cirrus 9004-2C Grand jest wyposażona w dwukomorowy zbiornik ziarna dzielony w stosunku 60: 40. Zoptymalizowana dla big-bagów i wystarczająco przewymiarowana całkowita pojemność zbiornika wynosi 5750 l. Dzięki tej ogromnej pojemności można uzupełniać zbiornik w dogodnym momencie. Zbiornik zmieści cały big-bag, nawet jeżeli pozostało jeszcze dużo materiału w zbiorniku. Ułatwia to logistykę zaopatrzenia w nasiona, ponieważ można w sposób elastyczny wybrać moment napełniania. 

Dwukomorowy zbiornik umożliwia oddzielne dozowanie różnych nasion lub nawozów. Aby uzyskać maksymalną wydajność, można napełnić obydwie komory zbiornika tylko jednym gatunkiem nasion. Dokładne rozdzielanie zapewnia system ciśnieniowy z wydajnym odcinkiem transportowym. Możliwa jest norma wysiewu 400 kg/ha przy prędkości roboczej 15 km/h. Ponadto niskie zapotrzebowanie mocy dmuchawy jest dowodem na wyjątkową wydajność maszyny. Do precyzyjnej kalibracji dozowników można skorzystać z TwinTerminala.

Aby umożliwić załadunek maszyny nawet mniejszymi ładowarkami teleskopowymi, można znacznie zmniejszyć długość załadunkową, składając jednostronnie redlice. 

Elastyczność w zróżnicowanym rolnictwie

Jednostronne składanie podczas załadunku znacznie skraca odległość
Jednostronne składanie podczas załadunku znacznie skraca odległość i umożliwia napełnianie maszyny nawet mniejszymi ładowarkami teleskopowymi

Zasadniczo produkty z obydwu komór zbiornika są wysiewane przez ten sam odcinek transportowy metodą Single-Shoot na jednej głębokości w redlinie siewnej. 

Znakomity rozdział poprzeczny zapewnia przy tym nowa głowica rozdzielająca. Jest ona wyposażona w funkcję wyłączania poszczególnych rzędów i gwarantuje oszczędność materiału siewnego i nawozu, co odpowiada wymaganiom zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza w strefach nakładek dzięki przełączaniu z dokładnością co do punktu powstaje bardzo żywotny łan, ponieważ nasiona nie są wysiewane podwójnie. Nakładki można dzięki temu systemowi ograniczyć do 1% całej powierzchni. 

W celu założenia ścieżki technologicznej można ustawić głowicę rozdzielającą w sposób przyjazny dla użytkownika na terminalu ISOBUS, który obsługuje wszystkie symetryczne i asymetryczne systemy ścieżek, a także różne ich szerokości i rozstawy kół. Nie ma potrzeby ingerencji mechanicznej. 

Przy zamykaniu poszczególnych rzędów prędkość obrotowa dozowników automatycznie się zmniejsza. Nadmiar nasion cyrkuluje w systemie powrotu nasion, podczas gdy powietrze nadal wydostaje się w kierunku redlicy. W ten sposób ciśnienie powietrza w przewodach nasiennych pozostaje jednakowe. Całkowicie eliminuje się w ten sposób ryzyko wydmuchiwania nasion z redlin. Jednocześnie w głowicy rozdzielającej zawsze pozostaje wystarczająca ilość nasion, które są aplikowane natychmiast po opuszczeniu redlic. Produkty są wysiewane bez luk bez dozowania wstępnego, nawet do najdalszego narożnika pola.

Precyzja na całej szerokości 

Szerokość robocza 9 m i duże prędkości robocze umożliwiają wydajną pracę maszyną
Szerokość robocza 9 m i duże prędkości robocze umożliwiają wydajną pracę maszyną

Równomierne wschody roślin wymagają odkładania nasion na precyzyjnej głębokości. Redlice dwutalerzowe TwinTeC plus charakteryzują się dużą średnicą tarcz oraz naciskiem do 100 kg. Redlice te pracują spokojnie nawet przy dużych prędkościach. Odpowiednia kombinacja kształtu i nacisku redlicy ma kluczowe znaczenie dla równomiernego rezultatu pracy i wysokiej produktywności.

Elektryczno-hydrauliczna zdalna regulacja nacisku redlic oraz głębokości siewu umożliwiają łatwe dostosowanie do różnych warunków glebowych. Ustawienie z kabiny przez terminal ISOBUS jest wyjątkowo komfortowe dla użytkownika. Można zapomnieć o kręceniu korbami lub wkładaniu klipsów. Dzięki udoskonalonym możliwościom ustawień można szybko reagować na zmieniające się warunki glebowe i uzyskać pozytywny rezultat – łan, który jest jednolity na całej powierzchni. 

Doskonałe warunki wzrostu roślin

Udana koncepcja pasowego zagęszczania AMAZONE została przejęta w siewniku Cirrus 04. Zasada ta, znana jako „ubezpieczenie wysiewu”, rozpowszechnia się coraz bardziej od 2004 r. Opony o profilu Matrix zagęszczają pasma tylko tam, gdzie później zostaną wysiane nasiona. Strefy znajdujące się pomiędzy są zagęszczane słabiej, co wspomaga optymalną wymianę gazową i pozwala wodzie z opadów szybko przedostawać się do gleby.

Kombinacja dużej średnicy opon i poprzecznego profilu umożliwia dobry napęd własny i zapewnia łatwy uciąg maszyny.

Wał oponowy zamontowany w pozycji offset z zamontowanymi przed nim elementami rozgarniającymi wyrównują podłoże do siewu. Dodatkowo ogranicza się w ten sposób do minimum ryzyko zablokowania wału przez kamienie, co wpływa pozytywnie na jego niezawodność.

Dzięki regulowanej zdalnie technice uprawy przedsiewnej można szybko reagować na zmieniające się warunki glebowe. Duże przestrzenie między narzędziami umożliwiają optymalne przygotowanie podłoża pod siew na wszystkich glebach niezależnie od lokalizacji, ponieważ gleba przepływa przez maszynę bez zakłóceń.

Wygoda podczas ruchu

Decydujące znaczenie dla sprawnego siewu na poprzeczniakach, klinach i nieregularnościach pola ma zwrotność maszyny. Dzięki indywidualnemu zawieszeniu kół Cirrus 9004-2C Grand nie stawia dużego oporu podczas skrętów oraz manewrowania w narożnikach pola. Każde koło porusza się przy tym niezależnie, a dzięki kątowi skrętu do 90° można dopasować elastycznie prędkość i kierunek ruchu. Chroniący maszynę proces zawracania zapobiega jej nadmiernemu obciążeniu i zużyciu. Ponadto zapobiega się rozsmarowywaniu podłoża podczas jazdy na zakrętach. W ten sposób zagwarantowana jest równomierna jakość podłoża pod siew, przy jednoczesnej ochronie gleby.

Duże opony wału sprawiają, że jazda drogowa nie sprawia problemów. Maszyna nawet przy prędkości 40 km/h nie kołysze się, ponieważ jedzie tylko na 4 kołach. Duża nośność kół sprawia, że środkową parę kół znajdującą się pomiędzy 4 kołami transportowymi można podnieść. 

Możliwa jest bezpieczna jazda po drogach z prędkością do 40 km/h
Możliwa jest bezpieczna jazda po drogach z prędkością do 40 km/h

Elastyczny zestaw wyposażenia

Nowy zaczepiany zestaw uprawowo-siewny Cirrus 9004-2C Grand

Łącząc maszynę ze spulchniaczem śladu można w razie potrzeby spulchniać ślad ciągnika przed kolejną uprawą. Spulchniacz śladu, jak wskazuje sama jego nazwa, nie miesza gleby, lecz ją spulchnia. Podczas jazdy na poprzeczniaku narzędzia robocze są podnoszone hydraulicznie. Ze spulchniacza śladu można korzystać w połączeniu z poprzedzającym go wałem oponowym.

Park maszynowy można też uzupełnić o różne maszyny do uprawy przedsiewnej, np. kompaktową bronę talerzową Catros. 

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

  • Głowica rozdzielająca z przełączaniem poszczególnych rzędów
  • Duża pojemność zbiornika zoptymalizowana pod kątem big-bagów
  • Przyjazna dla użytkownika, elektryczno-hydrauliczna regulacja głębokości siewu i nacisku redlic na terminalu ISOBUS
  • Pasowe zagęszczanie umożliwiające szybki i równomierny wzrost łanu


Nowy zaczepiany zestaw uprawowo-siewny Cirrus 9004-2C Grand