12 wrz 2023

Prowadzenie belki ContourControl w opryskiwaczu zawieszanym UF 02

Do pobierania pakietu dla mediów

Maksymalna precyzja i wydajność opryskiwacza zawieszanego

W przypadku UF 1602 i 2002 w belkach polowych o szerokościach od 27 m ,AMAZONE obok automatycznego prowadzenia belki DistanceControl oferuje również automatyczne, aktywne prowadzenie belki ContourControl.

Polowy opryskiwacz zawieszany UF 2002 z funkcją ContourControl umożliwiającą w pełni automatyczne prowadzenie belki
Polowy opryskiwacz zawieszany UF 2002 z funkcją ContourControl umożliwiającą w pełni automatyczne prowadzenie belki

Funkcja aktywnego prowadzenia belki ContourControl gwarantuje absolutną precyzję aplikacji przy wysokich prędkościach roboczych i maksymalne wydajności powierzchniowe z dokładnymi, niewielkimi odległościami od powierzchni docelowej, zapewniającymi ograniczenie znoszenia. Jest to ważnym czynnikiem umożliwiającym precyzyjną, wydajną i przyjazną środowisku ochronę roślin nawet w przypadku struktur o średniej lub małej powierzchni.

ContourControl

W pełni automatyczne, aktywne prowadzenie belki polowej ContourControl
W pełni automatyczne, aktywne prowadzenie belki polowej ContourControl

Przy aktywnym prowadzeniu belki polowej ContourControl, AMAZONE oferuje przełomowy, w pełni automatyczny i hydrauliczny system prowadzenia belki polowej również dla opryskiwaczy zawieszanych. Pochylenie belki polowej jest sterowane obustronnie przez wstępnie naprężone siłowniki hydrauliczne. Szybko przełączające zawory hydrauliczne ustawiają belkę polową do żądanej pozycji. Powoduje to aktywne ograniczenie zakłóceń i nierówności podłoża oraz ogranicza dalsze czynniki zakłócające występujące podczas jazdy. Na tej samej zasadzie można sterować również siłownikami służącymi do zmiany geometrii belki polowej. W ten sposób belka polowa może podążać za bardzo zmiennymi konturami podłoża, zachowując optymalną odległość od powierzchni docelowej na całej szerokości roboczej.

Odstęp od podłoża poniżej 50 cm, odstęp między rozpylaczami 25 cm 

Neuheit 23 Bild 3 ContourControl an der Anbauspritze UF 02
AmaSwitch z poczwórnym korpusem rozpylaczy i zestawem przedłużającym zapewniającym rzeczywisty rozstaw rozpylaczy co 25 cm

W połączeniu z poczwórnym korpusem AmaSwitch i przy odstępie między rozpylaczami 25 cm możliwe jest precyzyjne zachowanie odstępów od powierzchni docelowej poniżej 50 cm.

Rozkładanie belki Flex

Seryjna, elektryczno-hydrauliczna funkcja składania i rozkładania belki polowej Flex z ContourControl umożliwia niezależne sterowanie każdego punktu składania w belce polowej. Możliwe jest tym samym rozkładanie do zredukowanej szerokości roboczej z fotela operatora ciągnika. Zabezpieczenie przed przeciążeniem układu hydraulicznego jednocześnie spełnia funkcję zabezpieczenia belki w razie kolizji z przeszkodą podczas pracy na zredukowanej szerokości roboczej. Dzięki indywidualnemu sterowaniu siłowników hydraulicznych w punktach składania po każdej stronie belki polowej możliwe jest jednoczesne rozkładanie maksymalnie dwóch segmentów. Ogranicza to znacznie czas przy składaniu i rozkładaniu.

Neuheit 23 Bild 4 ContourControl an der Anbauspritze UF 02

Przyszłościowa technologia

W obszarze opryskiwaczy zawieszanych mogą być wdrażane nowe i innowacyjne technologie, przykładowo aplikacja w uprawach rzędowych lub aplikacja punktowa do zwalczania chwastów.

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

  • Szybkie i dokładne prowadzenie belki polowej w celu uzyskania maksymalnej wydajności powierzchniowej
  • Odstęp od powierzchni docelowej poniżej 50 cm w połączeniu z AmaSwitch, poczwórny korpus rozpylaczy i 25-centymetrowy odstęp między rozpylaczami dla zmniejszenia znoszenia
  • System Flex umożliwiający bardzo szybkie składanie i rozkładanie belki polowej
  • Redukcja szerokości roboczej ze zintegrowaną ochroną przed kolizją do zastosowania w różnych systemach ścieżek technologicznych
  • Przyszłościowa technologia znakomicie przygotowana do aplikacji rzędowej i punktowej

Dokładny odstęp od docelowej powierzchni zmniejszający znoszenie
Dokładny odstęp od docelowej powierzchni zmniejszający znoszenie