Primera_DMC_9000_005_d1_110912

» 4-rzędowy zespół redlicy

Umieszczenie redlic dłutowych na podłużnych belkach w 4 kolejno ustawionych rzędach daje ich większy wzajemny odstęp i zapewnia dobry przepływ słomy.