» Automatyczna sekcja szerokości 50 cm

Dokładne przełączanie na uwrociu i w klinach pola w połączeniu z automatycznym przełączaniem sekcji szerokości GPS-Switch i przełączaniem pojedynczych dysz AmaSwitch lub AmaSelect. Więcej informacji...

» Zależnie od warunków oszczędność od ok. 5 do 10% środka ochrony roślin