UF02_handbediente_Armatur_d0_kw_P1142474_d2_190122_rdax_170x202.jpg
SmartCenter z pakietem standardowym

» Centrum ustawień SmartCenter w UF 02

Cała obsługa maszyny odbywa się w sposób prosty, scentralizowany i logiczny, dzięki czemu można zapobiec błędom ustawień.