» Klinowy wał pierścieniowy o profilu Matrix

KWM_Keilring_Matrixreifenprofil_d1_150916

Klinowy wał pierścieniowy powoduje pasmowe zagęszczenie i gwarantuje doskonały docisk nasion do podłoża w strefie utwardzonej oraz dobrą wentylację i doprowadzenie wody w strefie spulchnionej. Więcej informacji...