Aktywna ochrona środowiska

Ekonomiczne i ekologiczne nawożenie mineralne wymaga świadomego, odpowiedzialnego postępowania. Bez nowoczesnych systemów rozsiewu granicznego nie jest możliwe, nieuciążliwe dla środowiska nawożenie na krawędziach pola, zgodne z obowiązującymi dyrektywami.
Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Randstreuen_Erste_Fahrgasse_am_Feldrand_ZA-M_rdax_170x91.jpg
  1. Pełna szerokość robocza 2) Połowa szerokości roboczej

Rozsiew krawędziowy (ustawienie zorientowane na plon)
Sąsiednie pole jest powierzchnią użytkowaną rolniczo. Przerzucanie niewielkiej ilości nawozu za granicę pola jest tu do przyjęcia. Pełna żądana ilość jest dozowana równo do samej granicy pola.

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Grenzstreuen_ZA-M_rdax_170x91.jpg
  1. Pełna szerokość robocza 2) Połowa szerokości roboczej

Rozsiew graniczny (ustawienie zorientowane na środowisko)
Jeśli pole graniczy z drogą lub ścieżką dla rowerów, to nawóz nie może wydostawać się poza granice pola. Wyrzut nawozu jest dostosowywany w połączeniu z zasuwą dozującą. 


Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Grabenstreuen_ZA-M_rdax_170x91.jpg
  1. Pełna szerokość robocza 2) Połowa szerokości roboczej

Rozsiew przy rowie (ustawienie zorientowane na środowisko)
Jeżeli bezpośrednio na skraju pola znajdują się wody powierzchniowe, wówczas, zgodnie z rozporządzeniem o nawożeniu, podczas nawożenia należy zachować określoną odległość od zbiornika wodnego. Ponadto nadmiarowy wyrzut nawozu jest redukowany w połączeniu z zasuwą dozującą.

Randstreuen (1) Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_d
  1. Pełna szerokość robocza 2) Połowa szerokości roboczej

Rozsiew graniczny z ekranem rozsiewu granicznego
Jeżeli pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się przy granicy pola, to rozsiew graniczny (ustawienie zorientowane na środowisko) będzie realizowany poprzez wyłączenie jednej strony strumienia rozsiewanego materiału. Nawóz nie będzie wydostawał się poza granicę pola i pozostanie w jego obrębie z zachowaniem optymalnego nawożenia.

Precyzyjne nawożenie mineralne

Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz wydajniejsze i precyzyjne maszyny i procesy.

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

AMAZONE EasyCheck

Precyzyjny rozsiew jeszcze prostszy!

Łatwa optymalizacja rozdziału poprzecznego z cyfrowym mobilnym stanowiskiem testowym. Wystarczy rozłożyć maty testowe, wysiać nawóz, sfotografować go smartfonem i przeprowadzić analizę rozdziału poprzecznego w aplikacji, aby otrzymać propozycję prawidłowego ustawienia siewu.