Rozsiew graniczny z ekranem rozsiewu granicznego

Grenzstreuen mit Grenzstreuschirm (1) Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831

Gdy pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się przy granicy pola, to rozsiew graniczny (ustawienie zorientowane na środowisko) będzie realizowany tylko przez jedną tarczę i otwór roboczy. Nawóz nie będzie wydostawał się poza granicę pola i pozostanie w jego obrębie z zachowaniem optymalnego nawożenia.

WindControl – cisza po naciśnięciu przycisku

WindControl pozwala permanentnie kontrolować i automatycznie kompensować obraz rozsiewu. Czujnik wiatru zamontowany na maszynie, przeprowadzający pomiary z wysoką częstotliwością, rejestruje zarówno prędkość wiatru, jak i jego kierunek i przekazuje te informacje do komputera roboczego.

Precyzyjne nawożenie mineralne

Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz wydajniejsze i precyzyjne maszyny i procesy.

Oblicz zwiększenie plonu: Z kalkulatorem rozsiewu granicznego AMAZONE

Za pomocą AutoTS w strefach granicznych można uzyskać zwiększenie plonu w wysokości ok. 17 procent w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Oblicz samodzielnie!

AMAZONE EasyCheck

Precyzyjny rozsiew jeszcze prostszy!

Łatwa optymalizacja rozdziału poprzecznego z cyfrowym mobilnym stanowiskiem testowym. Wystarczy rozłożyć maty testowe, wysiać nawóz, sfotografować go smartfonem i przeprowadzić analizę rozdziału poprzecznego w aplikacji, aby otrzymać propozycję prawidłowego ustawienia siewu.