Udowodniona precyzja! Doświadczenia polowe rozsiewu granicznego w Innovation Farm

Bewiesene Präzision! (3) ZA-V_2700_profis_tronic_MF_003_d1_230127_CMS

Testy polowe potwierdzają najlepsze rezultaty rozsiewu granicznego
Celem testu polowego było wykazanie, że systemy i układy rozsiewu granicznego nie tylko mają zalety w kontekście ekologii, lecz również wywierają znaczny wpływ na potencjał plonowania w obszarze granicznym. Rozsiewanie pełnej dawki nawozu aż po granicę pola oraz unikanie strat nawozu poza tą granicą wymaga zastosowania precyzyjnej technologii.

Bewiesene Präzision! (2) Tabelle
Zwiększony przychód na hektar powierzchni i rok przy zastosowaniu różnych systemów rozsiewu granicznego na szerokości roboczej 18 m w porównaniu z rozsiewem bez systemu rozsiewu granicznego. (top agrar 07/2022, źródło: Innovation Farm) Podstawa do obliczeń: Saletrzak: 650,- €/t ∅ Plon pszenicy: 7,8 t/h Zysk: 350,– €/t

Rozsiewacz Limiter stanowi prosty i precyzyjny model podstawowy w dziedzinie systemów rozsiewu granicznego. Optymalne wykorzystanie potencjału można zapewnić zwłaszcza za pomocą elektrycznego układu rozsiewu granicznego Limiter V+ dzięki reagowaniu na zmieniające się sytuacje graniczne z fotela operatora.


Podstawowe wnioski z badania

  • „Im większa jest szerokość robocza lub im bardziej rozdrobniona jest struktura pól, tym bardziej opłacalne są systemy rozsiewu granicznego”. 
  • „Wszystkie systemy rozsiewu granicznego znacznie ograniczają ilość nawozu wyrzucanego poza granicę pola”. 
  • „Udział strat poza granicą pola w przypadku systemów z blokiem lamelowym i Hydro wynosi jedynie 2,5%”. 

(top agrar – „Precyzyjne rozsiewanie przy granicy” · 07/2022 r.)


Bewiesene Präzision! (1) Feld_250pro_CMS
Ilustracja przedstawia system rozsiewu granicznego, przy którym w miarę możliwości nawóz nie powinien wydostawać się poza granicę pola.

Precyzyjne nawożenie mineralne

Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz wydajniejsze i precyzyjne maszyny i procesy.

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

AMAZONE EasyCheck

Precyzyjny rozsiew jeszcze prostszy!

Łatwa optymalizacja rozdziału poprzecznego z cyfrowym mobilnym stanowiskiem testowym. Wystarczy rozłożyć maty testowe, wysiać nawóz, sfotografować go smartfonem i przeprowadzić analizę rozdziału poprzecznego w aplikacji, aby otrzymać propozycję prawidłowego ustawienia siewu.