Łatwa obsługa i maksymalny komfort całego wyposażenia

Ihre Möglichkeiten (1) UX5201_Fendt_d0_kw_4717_d1_170821

Dzięki centralnej jednostce SmartCenter UX Super zapewnia najwyższy komfort obsługi. Do wyboru są dwie możliwości obsługi.


Wszechstronne możliwości:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.