2-calowa armatura ssąca – wydajność ssania do 500 l/min

2 Zoll Saugarmatu (1) UX5200special_d0_kw_P5161259

  1. Samooczyszczający się filtr ciśnieniowy
  2. Zawór przełączający po stronie ciśnieniowej
  3. Załączanie iniektorów
  4. Zawór mieszadła
  5. Filtr ssący
  6. Zawór przełączający po stronie ssącej


Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.