AmaSelect CurveControl

Über- und Unterdüngung bei Kurvenfahrten (1) HeadlandControl_Feld_001

Zoptymalizowana aplikacja przy jeździe na zakrętach


Stała dawka oprysku
Aby utrzymać stałą dawkę oprysku na całej szerokości roboczej, nawet podczas pokonywania zakrętów, AmaSelect CurveControl oferuje precyzyjne rozwiązanie. Funkcja CurveControl jest oferowana standardowo w połączeniu z AmaSelect i aktywnym prowadzeniem belki polowej ContourControl.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.