AmaSelect Row

AmaSelect Row (1) IMG_3974_d1_190701_d1_190813

Poprzez naciśnięcie przycisku możliwe jest precyzyjne dozowanie pasowe dla ograniczenia zużycia środka ochrony roślin


Oprysk pasowy w rzędach
AMAZONE oferuje do elektrycznej obsługi każdego rozpylacza AmaSelect funkcję AmaSelect Row umożliwiającą zdalne przełączanie się z opryskiwania całopowierzchniowego na opryskiwanie pasowe. Dzięki opryskowi pasowemu w rzędach przez specjalne rozpylacze 40° można zredukować zużycie środków ochrony roślin nawet do 65%.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.