AmaSelect Row

AmaSelect Row (1) IMG_3974_d1_190701_d1_190813

Poprzez naciśnięcie przycisku możliwe jest precyzyjne dozowanie pasowe dla ograniczenia zużycia środka ochrony roślin


Oprysk pasowy w rzędach
AMAZONE oferuje do elektrycznej obsługi każdego rozpylacza AmaSelect funkcję AmaSelect Row umożliwiającą zdalne przełączanie się z opryskiwania całopowierzchniowego na opryskiwanie pasowe. Dzięki opryskowi pasowemu w rzędach przez specjalne rozpylacze 40° można zredukować zużycie środków ochrony roślin nawet do 65%.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.