AmaSpray+ – Komputer obsługowy dla maszyn

AmaSpray+ – Bedien-Computer für die UX Special (1) Amaspray_001_d2_110908

Prosty i uniwersalny

AmaSpray+, jako alternatywa dla terminali ISOBUS, umożliwia łatwą, całkowicie automatyczną regulację opryskiwaczy zaczepianych UX Special. Przełączniki zintegrowane w komputerze obsługowym umożliwiają przełączanie 5, 7 lub 9 sekcji szerokości. AmaSpray+ dysponuje cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia i cyfrowym wskaźnikiem stanu napełnienia. Rejestruje stosowane dawki i opryskane powierzchnie. Funkcje hydrauliczne obsługiwane są przez gniazda hydrauliczne ciągnika. Nachylenie i blokowanie belki polowej jest również wyświetlane na terminalu obsługowym AmaSpray+. Opcjonalnie przez terminal obsługowy AmaSpray+ belkę polową można składać jednostronnie lub stosować rozpylacze krawędziowe.


Zalety:

 • Jednoliniowy, kontrastowy, oświetlony wyświetlacz
 • Włącznik główny i przełączanie sekcji szerokości
 • Aż do 9 sekcji szerokości
 • Cyfrowy wskaźnik ciśnienia
 • Cyfrowy wskaźnik stanu napełnienia
 • Wskaźnik pozycji i zaryglowania belki polowej
 • Licznik hektarów (całkowity i dzienny)
 • Przycisk +/- 10%
 • Zarządzanie zadaniami


Dodatkowe funkcje (wyposażenie dodatkowe):

 • Wybór składania do jednostronnej redukcji belki polowej
 • Włączanie rozpylaczy końcowych i krawędziowych (alternatywnie do wyboru składania)
 • Składanie i nachylanie przez 1 zawór o działaniu dwustronnym (elektryczny zespół włączania)
 • ASD wewnątrz: port seryjny

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.