AmaSpray+ – Komputer obsługowy dla maszyn

AmaSpray+ – Bedien-Computer für die UX Special (1) Amaspray_001_d2_110908

Prosty i uniwersalny

AmaSpray+, jako alternatywa dla terminali ISOBUS, umożliwia łatwą, całkowicie automatyczną regulację opryskiwaczy zaczepianych UX Special. Przełączniki zintegrowane w komputerze obsługowym umożliwiają przełączanie 5, 7 lub 9 sekcji szerokości. AmaSpray+ dysponuje cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia i cyfrowym wskaźnikiem stanu napełnienia. Rejestruje stosowane dawki i opryskane powierzchnie. Funkcje hydrauliczne obsługiwane są przez gniazda hydrauliczne ciągnika. Nachylenie i blokowanie belki polowej jest również wyświetlane na terminalu obsługowym AmaSpray+. Opcjonalnie przez terminal obsługowy AmaSpray+ belkę polową można składać jednostronnie lub stosować rozpylacze krawędziowe.


Zalety:


Dodatkowe funkcje (wyposażenie dodatkowe):

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.