Analiza terenu i tworzenie map punktowych do zwalczania chwastów

Flächenerfassung und Erstellung von Spotkarten für die Unkrautbehandlung (1)

Najpierw tworzony jest zarys pola, który ma być objęte opryskiem i tworzona jest mapa punktowa. W zależności od dostawcy, istnieją różne procedury rejestrowania obszaru w tym pierwszym kroku, na przykład poprzez przelot nad nim dronem, przez satelitę lub przez specjalne belki z czujnikami.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.