AutoLift – komfortowa automatyka nawrotu

AutoLift (1) AutoLift_Arbeitshoehe_d2_190201

Za pomocą automatycznego standardowego podnoszenia belki polowej AutoLift jest ona podnoszona na żądaną wysokość przy każdym wyłączeniu oprysku. Przy rozpoczęciu oprysku ponownie obniża się do docelowej wysokości. Eliminuje to zagrożenie uszkodzenia belki polowej na nawrotach.


  • Automatyczne obniżanie belki polowej w GPS-Switch
    W funkcji GPS-Switch terminala obsługowego obniżanie belki polowej może się rozpocząć, zanim opryskiwacz dotrze do nieopryskanego obszaru. Dzięki temu w momencie otwarcia rozpylaczy belka polowa znajduje się już na wysokości roboczej. Warunkiem jest określenie granicy pola w GPS-Switch oraz terminal AMAZONE ISOBUS


  1. Wysokość robocza
  2. Wysokość na uwrociach

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.