AutoLift – komfortowa automatyka nawrotu

AutoLift (1) AutoLift_Arbeitshoehe_d2_190201

Za pomocą automatycznego standardowego podnoszenia belki polowej AutoLift jest ona podnoszona na żądaną wysokość przy każdym wyłączeniu oprysku. Przy rozpoczęciu oprysku ponownie obniża się do docelowej wysokości. Eliminuje to zagrożenie uszkodzenia belki polowej na nawrotach.  1. Wysokość robocza
  2. Wysokość dla nawrotów

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.