Automatyczne przełączanie sekcji szerokości co 50 cm dzięki GPS-Switch z Section Control

Poprzez połączenie obsługi każdego rozpylacza AmaSwitch z GPS-Switch (z Section Control) odbywa się automatyczne przełączanie poszczególnych rozpylaczy w sekcjach szerokości co 50 cm. Zapobiega to znacznie tworzeniu się nakładek i pozwala zaoszczędzić środki.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.