Automatyczne przełączanie sekcji szerokości co 50 cm poprzez GPS-Switch z Section Control

Automatische 50-cm-Teilbreitenschaltung über GPS-Switch mit Section Control (1) AmaSelect_Detail_IMG_5719_d1_150825

Poprzez połączenie obsługi każdego rozpylacza AmaSwitch z GPS-Switch (z Section Control) odbywa się automatyczne przełączanie poszczególnych rozpylaczy w sekcjach szerokości co 50 cm. Znacznie ogranicza to obszary zachodzenia

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.