Belki polowe AMAZONE

AMAZONE Gestänge (1) UX_0075_korr

Siedzi wszystko: Belka polowa unieruchomiona jest dobrze w położeniu transportowym. Wstrząsy w czasie pracy i w transporcie są amortyzowane przez układ zawieszenia na równoległoboku. To czysty komfort a przede wszystkim zabezpieczenie żywotności belki polowej.

  1. wspornik stały
  2. wspornik sprężysty


AMAZONE Gestänge (2) UX_0076

Ciecz robocza z belki polowej nie kapie na ciągnik. Belka polowa nie ma kontaktu z kabiną ciągnika.
AMAZONE Gestänge (2) UX_0075_korr_2

Koncentracja na najważniejszym: na drodze przed sobą
Można się całkowicie skupić na jeździe. Widoczność w ruchu drogowym jest wzorowa. Tam, gdzie przejedzie ciągnik, tam również zmieści się zaczepiony do niego opryskiwacz. Bez wystających części, bez uszkodzeń belki polowej.
Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.