ContourControl

ContourControl (1) SwingStop_Aufbau_d1_170816

ContourControl – redukcja pionowych ruchów belki polowej: Aktywne prowadzenie belki polowej ContourControl firmy AMAZONE jest pionierskim i całkowicie automatycznym systemem prowadzenia belek polowych o szerokości roboczej od 21 m. Pozwala to spełnić wymóg najwyższej precyzji podczas zastosowania, wynikających z najmniejszych odstępów od powierzchni docelowej nawet przy dużej prędkości roboczej i dużych szerokościach belek polowych. ContourControl można stosować z belką polową Super-L w połączeniu ze składaniem belki Flex 1 lub Flex 2.

Podstawą nowej prowadnicy belki polowej jest szybko działający układ hydrauliczny i 4 czujniki lub, w połączeniu z rozkładaniem Flex 2, nawet 2 dodatkowe czujniki, które umożliwiają automatyczną ujemną zmianę geometrii belki.


Zalety ContourControl:


  1. Cel: Uniknięcie niepożądanych, pionowych ruchów belki polowej
  2. Cel: Uniknięcie niepożądanych, poziomych ruchów belki polowej
  3. Czujnik ultradźwiękowy do ContourControl
  4. Kierunek jazdy
  5. Czujnik przyspieszenia do SwingStop
  6. Siłownik SwingStop

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.