DoubleTrail – w pełni automatyczne kierowanie osi

DoubleTrail (1)

Opcjonalnie można wyposażyć UX 11201 Super także w elektroniczne sterowanie osi DoubleTrail. To elektroniczne, wymuszone kierowanie obu osi jest szczególnie ważne w kulturach rzędowych, jak ziemniaki, buraki oraz na małych polach, zapobiegając szkodom powodowanym przez koleiny.

Pierwsza oś wiernie podąża po śladach tylnych kół ciągnika, druga oś jedzie po śladach przednich kół ciągnika. Osiąga się przy tym bardzo wierny ruch po śladach ciągnika a przede wszystkim kopiowanie nie wpływa negatywnie na ruchy belki polowej. W transporcie drogowym pierwsza oś jest blokowana a druga jest aktywnie kierowana przez system.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.