Elektryczny, zdalnie sterowany osprzęt TG

Elektrisch fernbediente TG-Armatur (1) UG_d2_kw_2375_170127

Do obsługi ISOBUS i AmaSpray+ dostępna jest armatura sekcyjna TG z maksymalnie 13 sekcjami szerokości. Sekcje szerokości są szybko i bez kroplenia włączane zaworami z silnikami elektrycznymi z odciążaniem ciśnienia. Wielkość dawki jest w każdej sytuacji dokładnie i szybko sterowana przez komputer. Układ wyrównywania ciśnienia nie jest przy takiej technologii konieczny.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.