Indywidualne profile użytkownika o zredukowanej szerokości roboczej

Profile użytkownika w oprogramowaniu maszyny umożliwiają zapisywanie indywidualnych profili o zredukowanej szerokości roboczej. Jeżeli, przykładowo, belka polowa o szerokości 36/30/24 m ma być rozłożona jedynie do 30 m, można to szybko i łatwo wykonać przez zmianę profilu. Po rozłożeniu aktywna szerokość robocza zostaje automatycznie rozpoznana, a zewnętrzne dysze automatycznie dezaktywowane przez AmaSwitch lub AmaSelect. Szerokość robocza zostaje automatycznie przejęta do sterowania Section Control.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.